once upon a time we journeyed together. now we look back and are thankful. we will always cherish moments that transpired from 1988 to 1992 and beyond...

Saturday, December 03, 2005pasensya na tabi an na late sa parada lalo na an wara he,he,he kita lamang niyo an mga pa cute namon didi, maski mga pagal pa ina pose na tulos, kay pan-o man, sayang talaga wara didi si luking super na man kuta pa cute nya di,he,he,he