once upon a time we journeyed together. now we look back and are thankful. we will always cherish moments that transpired from 1988 to 1992 and beyond...

Sunday, November 23, 2008

yadi pa an iba na pwedeng designs. palitan nalang syempre ang mga logo nan letterings.sample san design na pwede ta ipahimo. kun pwede kuta wara na sin garter an sa durho san sleeves nan sa laylayan. pahalaba lang an pababa. seal san olps sa harap then "OLPS 8892" sa likod. preferrably an white para angay kay teddyboy... :-)


Thursday, November 13, 2008

At the Seminary Dance Presentation. Fulfilling the job of the " Ulirang Ama". Naks! Haen ka man sun Luking!