once upon a time we journeyed together. now we look back and are thankful. we will always cherish moments that transpired from 1988 to 1992 and beyond...

Sunday, June 24, 2007

"Many are called (actually texted, hehehe), but few... made it!..."
Anyway enjoy man, nakaduwang games man kita with other sanos (& non-sanos pitching in para makakumpleto). Tidi dropped by, kaso may work palan siya, so he had to go back sa office immediately, consequently missing the photo-ops (wara man logod kadagos an showdown ninda ni Luking, sayang...). Sana mas maging regular an karanam. Tamaonon palan pag-homevisit san mga seminarista, kita naman makikanam nan makisamok sa OLPS, hehehe...

Pa-cute here with Frs. Egay and Japi; joining us are Hud & Les (b94) and Elat (b93).

Next time don't miss this basketball action (and fun)!
(Haralhalan to the max ugang...)

Time out! Jingle break! (biodegradable man daw an ihi)

"Tubig..tubig..haen na an tubig?!?"

The "fathers" battling for rebound!

Aw ayaw tabi fr.japi pagtagua an bola
(hehehe, 1st year palang kita dako na talaga sadi an tiyan ni fr.japi).
Friday, June 15, 2007

wwwJERSEY ULIT!Paki-check man tabi nan paki-update ASAP kay ipapahimo ta na ini by next week. An iba basi naroromdoman pa nindo an mga numbers (1st year INTRAMS), paki-edit nalang man tabi para maderechohan na ini, hehe... (adi na lamang si Luking, ata hot na hot na magkaranam!)

Name/Number
Arcos 01
Beduya
Cabase 12
Co 86
Delgado 25
Demate 58
Doctama 19
Ebio 16
Escudero 21
Estrellado 8
Fajardo 7
Frayna
Galias 22
Gamos 13
Go 47
Iglesia
Imperial 34
Jacobo 16
Lebitania 42
Loterte 23
Nacianceno 26
Narvadez 32
Obsum 53
Panotes 17
Paras 14
Prieto
Rabuy 78
Valdez 36
Villaroya 14

Tidi, where's the beer?


Thursday, June 14, 2007

Adi tabi an pinturahan. Looks like laen lang tolo (3) o upat (4) na balde sadi an kaipuhan, tsk, tsk, tsk.

According to Fr. Rector, an estimate na in-present saiya san pintor would be about Php 20,000 (kaopod na daw an sa labor) for this area.

Nano tabi sa pagkita nindo mga classmates? Maybe we can shoulder half of it, or, maybe (and it is very possible naman diba Tidi?) the entire papintura sadi na part san beloved OLPS naton.

Actually pati an facade nangangaipo naman sin makeover. Pero ini nalang muna siguro an hatagaan ta sin priority as a batch. Sentimental ini na part, if you remember the stunts of Luking and Tidi dida sa second floor, hehehe...

Feedback asap please. Hopefully the Sorsogon-based batchmates could meet asap to finalize things out.

PS.
Kun natatandaan nindo, amo ini an narugado san typhoons Milenyo and Reming. Mayad ngani kay naayos man in time for the school year. Hingoha man baya an seminary fathers ta na makasolicit funds for the repairs and all. Maybe we can help, since laen man kita nakaparadi para ma-assign man sa OLPS, then this is our part. Hehehe...


Luking and Migo on the loose, hehe...


Tuesday, June 05, 2007


first day in school...fajards jr and pino sr

...