once upon a time we journeyed together. now we look back and are thankful. we will always cherish moments that transpired from 1988 to 1992 and beyond...

Monday, September 10, 2007
Family Day, Asus kapagal ngay an, he,he,he nagkirita sin dolphin show sa naga, dakilang alalay an sa indong lingkod, ka mga di anis san babaknit sa CWS, kaya ngani lain ko inhahali an shades ko.

Wednesday, September 05, 2007


To-yang pa sinda san panahon.

Tidi d pogi in action.

Monday, September 03, 2007

namomroblema si dondee kun papano ohon an leche plan kay wara p bawas, maraoton an kita,he,he,he

kalolouy an lechon, lain inudongan ni goyo nan bbydoll, he,he,he

mga ninong ninang san junior ko, at long last nakadali man sin baby boy,he,he,he

Labels: ,