once upon a time we journeyed together. now we look back and are thankful. we will always cherish moments that transpired from 1988 to 1992 and beyond...

Monday, March 15, 2010

Ma escape anay kita mga Sano nan masine sa Jomil's 1, pagpauli maaragi kita sa Berenguer's compound para baratok batukon nman kita san mga ayam,sabay paipli sa mga lubi kay yada na si Padre Eleazar, mapahawan na nman sin mga makahiya, hehehe..;)

Dead Poet's Society